facebook kovaszan megyei voroskereszt

D O N E A Z Ă                                        SPONSORIZEAZĂ


Din cauza pandemiei covid - 19 CRR Filiala Covasna suspendă activitatea directă cu publicul.

Ne puteți contacta:

Contabilitate / Resurse Umane
Tel: 0728 84 54 61
contabil.crucearosiecv@gmail.com

Îngrijire la domiciliu:
Tel: 0771 77 50 03,
magdi.crucearosiecv@gmail.co

Noisunresp2015sept1Vineri, 25 Septembrie s-a desfășurat strângerea deșeurilor menajere din comuna Belin, acțiune realizată in cadrul Campaniei “Noi suntem responsabili”. La această acțiune au participat peste 300 de persoane: elevii școlilor existente in localitate, profesorii, angajații primăriei Belin, membrii comunității locale, voluntarii Filialei Covasna de Cruce Roșie, precum si membrii comunității rome din satul Belin Vale.

Cu ajutorul partenerului SC.Tega S.A am reușit sa strângem cca. 6 tone de deșeuri menajere. Ideea acțiunii a fost formulată în cadrul Planului de Dezvoltare Comunitară realizată de factorii de decizie si membrii comunității din comuna Belin realizată în cadrul proiectului RO2014_C2.1_42 “Comuna in care mă simt bine” derulat de Filiala Județeană Covasna a Crucii Roșii Române in parteneriat cu Asociația Pro Nobis si Primăria Belin.

Proiectul este finanțat prin EEA Grants - din cadrul Programului Fondul ONG în România, Componenta Justiție Socială / Subcomponenta „Dezvoltarea comunităților rurale interetnice”.

Noisunresp2015sept2

Sponsori / Parteneri

 oxylogo   bertis logo 640    path3013
                                                    salento         arix 03      77 logo

© Crucea Roșie Județul Covasna | Webdesign Digital Studio